Usporiadanie a triedenie

úlohy pre štvrtákov

Lineárny vzor

Najdi pravidlo a dokonči