Usporiadanie a triedenie

úlohy pre tretiakov

Lineárny vzor

Najdi pravidlo a dokonči