Usporiadanie a triedenie

úlohy pre druhákov

Lineárny vzor

Oprav chybu vynechaním obrázku

Lineárny vzor

Oprav chybu prepísaním obrázka

Lineárny vzor

Oprav chybu vložením obrázka

Vyber prvky s danou vlastnosťou

Má rovnaký tvar, farbu, veľkosť?

Lineárny vzor

Najdi pravidlo a dokonči

Triedenie

Roztrieď podľa vlastností