Geometria v rovine

úlohy pre tretiakov

Symetria s jedným zrkadlom

Vytvor symetrický obraz podľa predlohy

Symetria s dvoma zrkadlami

Vytvor symetrický obraz podľa predlohy