Geometria v rovine

úlohy pre druhákov

Symetria s jedným zrkadlom

Vytvor zrkadlový obraz

Symetria s jedným zrkadlom

Vytvor symetrický obraz podľa predlohy