Sčítanie a odčítanie

úlohy pre druhákov

Sčítanie ako zjednotenie množín

Dynamický model (neusporiadané množiny)

Odčítanie odoberaním a dopočítaním

Dynamický model (neusporiadané množiny)