Sčítanie a odčítanie

úlohy pre prvákov

Sčítanie

Základné spoje sčítania

Odčítanie

Základné spoje odčítania

Sčítanie ako zjednotenie množín

Dynamický model (neusporiadané množiny)

Odčítanie odoberaním a dopočítaním

Dynamický model (neusporiadané množiny)