Tvorba množín so spoločnou vlastnosťou

dynamický model

© 2020 Edita Partová & Katarína Žilková

Podporené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR

zatvoriť